Polityka w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy


Polityka bezpieczeństwa i higieny pracy, w Polita S p. z o.o. skierowana jest do wszystkich pracowników spółki i obejmuje wszelkie niezbędne działania ukierunkowane na poprawę i zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Zarząd Polita S p. z o.o. zapewnia, że wszystkie działania podejmowane w obszarze bezpieczeństwa, higieny, zdrowia pracowników, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej będą uzgadniane i realizowane z pracownikami lub ich przedstawicielami.
Polita S p. z o.o. jako organizacja świadcząca od lat usługi w zakresie utrzymania porządku oraz utrzymania czystości taboru komunikacji miejskiej, czyszczenia i dezynfekcji wentylacji, usuwania graffiti, regeneracji podłóg oraz innych nietypowych prac, wyraża swoją politykę bhp, jako zobowiązanie polegające na stworzeniu zdrowego i bezpiecznego środowiska pracy, co przejawia się w następujących zasadach BHP:
1.Zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym, pożarom lub wybuchom poprzez profilaktykę i inwestowanie w techniczne bezpieczeństwo pracy.
2.Ciągłe zmniejszenia ogólnej liczby wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem ciężkich i zbiorowych wypadków przy pracy, ograniczaniu do minimum kosztów związanych z wypadkami przy pracy.
3.Dążenie do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony zabezpieczeń przeciwpożarowych i ochrony zdrowia pracowników.
4.Spełnianie wymagań przepisów prawnych oraz innych wymagań dotyczących bezpiecznego funkcjonowania Spółki.
5.Ciągłe doskonalenie i działanie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony zdrowia, i ochrony przeciwpożarowej.
6.Podnoszenie kwalifikacji oraz uwzględnianie roli pracowników i ich angażowanie do działań na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony zdrowia.
7.Zapewnienie odpowiednich zasobów i środków dla wdrożenia i utrzymania tej polityki.
Nadrzędnym celem ustalonej polityki w Polita S p. z o.o. jest zmniejszenie ilości wypadków przy pracy oraz wdrożenie i utrzymanie w spółce sprawnego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
Celami pośrednimi polityki bhp, ochrony zdrowia i zabezpieczeń p.poż. niezbędnymi do osiągnięcia celu głównego są działania kierownictwa skierowane na:
1.Zaangażowanie wszystkich pracowników w odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoje i współpracowników.
2.Właściwą realizację działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, p.poż i ochronę zdrowia w zależności od pełnionej funkcji w procesie pracy.
3.Uświadomienie pracownikom wpływu zapewnienia bezpieczeństwa pracy, ochrony zdrowia i ochrony przeciwpożarowej na konkurencyjność firmy.
4.Uświadomienie pracownikom, że bezpieczeństwo dotyczy wszystkich pracowników na każdym poziomie struktury organizacyjnej spółki.
5.Przedstawianie działań w zakresie bhp w corocznej analizie stanu bhp w spółce.
Polityka BHP w Polita Sp. z o.o. jest ogólnie dostępna dla wszystkich zainteresowanych wewnątrz i na zewnątrz Spółki.
Ostatnia aktualizacja: 1 września 2017 r.


Kontakt
Polita Sp. z o.o.
70-651 Szczecin
ul. Władysława IV 1

tel.: (91) 81-01-220
fax: (91) 81-01-228
e-mail: biuro@polita.com.pl

NIP: PL 8520001671

Wybrane działy/regiony

Dyrektor Handlowy

Sławomir Wasiak
tel. +48 510 139 560
email. slawomir.w@polita.com.pl

Regionalny Kierownik Sprzedaży / Polska Północna
Barbara Obcarska
tel. +48 510 173 414
email. b.obcarska@polita.com.pl

Regionalny Kierownik Sprzedaży / Polska Południowa
Lidia Rudkiewicz
tel. +48 510 139 727
email. l.rudkiewicz@polita.com.pl

Regionalny Kierownik Sprzedaży / Zachodniopomorskie

Justyna Laskowska
tel. +48 510 173 411
email. j.laskowska@polita.com.pl

Regionalny Kierownik Usług - Polska Północna

Marlena Dębska
tel. +48 510 139 535
email. m.debska@polita.com.pl

Regionalny Kierownik Usług - Śląsk i Polska Południowa

Artur Wilczek
tel. +48 513 092 746
email. a.wilczek@polita.com.pl

Regionalny Kierownik Usług - Zachodniopomorskie - Szczecin 1

Daniel Świst
tel. +48 510 173 412
email. d.swist@polita.com.pl

Regionalny Kierownik Usług - Zachodniopomorskie - Szczecin 2
Monika Grajek
tel. +48 510 139 559
email. m.grajek@polita.com.pl

Regionalny Kierownik Usług Food / Sława-Balcerzak Sp. z o.o.
Łukasz Bereś
tel. +48 510 139 684
email. l.beres@polita.com.pl

Usługi Specjalistyczne Polska Północna
Łukasz Głażewski / Kierownik Regionalny
tel. 510 139 731
email. l.glazewski@polita.com.pl

Usługi specjalistyczne Śląsk i Polska Południowa
Magdalena Tomera/ Kierownik Regionalny
tel. +48 510 139 714
email. m.tomera@polita.com.pl

Usługi Specjalistyczne Zachodniopomorskie

Norbert Bajek/ Kierownik Regionalny
tel. +48 91 510 139 546
email. n.bajek@polita.com.pl
PIGC
Certyfikat KRD