Polityka Środowiskowa


Nasza firma świadczy usługi w zakresie sprzątania specjalistycznego i niespecjalistycznego budynków oraz utrzymywania czystości terenów zewnętrznych.
Głównymi celami Polityki środowiskowej realizowanej przez kierownictwo POLITA Sp. z o.o. są:
-wykonywanie zakontraktowanych usług zgodnie z wymogami klientów, w wymaganym terminie i zgodnie z etyką zawodową,
-utrzymanie europejskiego poziomu jakości świadczonych usług,
-wychodzenie naprzeciw i zaspakajanie potrzeb, wymagań i oczekiwań naszych klientów w zakresie oddziaływania na środowisko oraz bezpieczeństwo i higienę pracy zatrudnianych pracowników.
Ponadto kierownictwo co roku stawia przed sobą i pracownikami nowe cele z zakresu środowiska.
Zobowiązujemy się do zapewnienia wysokiego poziomu działań podejmowanych zarówno przez naszych pracowników jak i firmę, co jest niezbędne do realizacji przyjętej Polityki Środowiskowej. Zobowiązujemy się do przestrzegania i realizacji wymagań prawnych dotyczących środowiska i bezpieczeństwa i higieny pracy. Deklarujemy ciągłe doskonalenie Systemu środowiskowego.
Firma POLITA Sp. z o.o. zapewnia infrastrukturę niezbędną do realizacji zadań, dba o doskonalenie umiejętności zawodowych, kwalifikacje oraz świadomość środowiskową swoich pracowników, dąży do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, dostarcza właściwe środki dla ciągłego doskonalenia procesów w celu zwiększenia zadowolenia naszych klientów i ochrony środowiska.
Kierownictwo przywiązuje dużą wagę do zapewnienia właściwego środowiska pracy, metod zarządzania oraz relacji między pracownikami, dla pobudzenia u nich motywacji do lepszej pracy.

Kierownictwo poprzez realizację polityki środowiskowej zobowiązuje się do:
•dostosowywania Polityki środowiskowej do potrzeb POLITA Sp. z o.o.,
•ciągłego doskonalenie skuteczności systemu zarządzania środowiskowego,
•ustalania i oceny wyznaczonych celów i zadań środowiskowych i ustanawianie nowych, podczas przeglądów wykonywanych przez kierownictwo,
•skutecznej realizacji ustaleń z przeglądu wykonywanego przez kierownictwo,
•okresowego przeglądu polityki środowiskowej oraz celów środowiskowych pod względem ich aktualności, przydatności i adekwatności,
•dostarczania usług zawsze zgodnych z wymaganiem klienta, przy czym zgodność usługi jest udokumentowana odpowiednimi zapisami,
•przestrzegania i realizacji wymagań wynikających z ustawodawstwa i przepisów prawnych dotyczących firmy oraz systemu ochrony środowiska oraz bhp,
•zapobieganie występowaniu nieprawidłowości, niezgodności i awarii środowiskowych w procesach mających bezpośredni wpływ na jakość świadczonych usług i środowisko,
•zapobiegania i ograniczania wytwarzania zanieczyszczeń,
•zapewnienia odpowiednich zasobów i środków do przestrzegania polityki środowiskowej,
•kształtowanie świadomości personelu o potrzebie realizacji Polityki środowiskowej ukierunkowanej na spełnianie wymagań klienta, wymagań ustawowych i przepisów prawnych,

Potwierdzeniem wprowadzenia w życie deklarowanej Polityki środowiskowej jest ustanowienie, wdrożenie i utrzymanie w POLITA Sp. z o.o. Systemu Zarządzania Środowiskowego, który spełnia wymogi określone w normie PN-EN ISO 14001:2015.
Powyższa polityka jest zakomunikowana wszystkim pracownikom firmy i jest dla nich dostępna.

Prezes Zarządu
Heinz Neugebauer

Szczecin, dn. 08.07.2019 
Polityka środowiskowa - dokument pdf

Kontakt
Polita Sp. z o.o.
70-651 Szczecin
ul. Władysława IV 1

tel.: (91) 81-01-220
fax: (91) 81-01-228
e-mail: biuro@polita.com.pl

NIP: PL 8520001671

Wybrane działy/regiony

Dyrektor Handlowy

Sławomir Wasiak
tel. +48 510 139 560
email. slawomir.w@polita.com.pl

Regionalny Kierownik Sprzedaży / Polska Północna
Barbara Obcarska
tel. +48 510 173 414
email. b.obcarska@polita.com.pl

Regionalny Kierownik Sprzedaży / Polska Południowa
Lidia Rudkiewicz
tel. +48 510 139 727
email. l.rudkiewicz@polita.com.pl

Regionalny Kierownik Sprzedaży / Zachodniopomorskie

Justyna Laskowska
tel. +48 510 173 411
email. j.laskowska@polita.com.pl

Regionalny Kierownik Usług - Polska Północna

Marlena Dębska
tel. +48 510 139 535
email. m.debska@polita.com.pl

Regionalny Kierownik Usług - Śląsk i Polska Południowa

Artur Wilczek
tel. +48 513 092 746
email. a.wilczek@polita.com.pl

Regionalny Kierownik Usług - Zachodniopomorskie - Szczecin 1

Daniel Świst
tel. +48 510 173 412
email. d.swist@polita.com.pl

Regionalny Kierownik Usług - Zachodniopomorskie - Szczecin 2
Monika Grajek
tel. +48 510 139 559
email. m.grajek@polita.com.pl

Regionalny Kierownik Usług Food / Sława-Balcerzak Sp. z o.o.
Łukasz Bereś
tel. +48 510 139 684
email. l.beres@polita.com.pl

Usługi Specjalistyczne Polska Północna
Łukasz Głażewski / Kierownik Regionalny
tel. 510 139 731
email. l.glazewski@polita.com.pl

Usługi specjalistyczne Śląsk i Polska Południowa
Magdalena Tomera/ Kierownik Regionalny
tel. +48 510 139 714
email. m.tomera@polita.com.pl

Usługi Specjalistyczne Zachodniopomorskie

Norbert Bajek/ Kierownik Regionalny
tel. +48 91 510 139 546
email. n.bajek@polita.com.pl
PIGC
Certyfikat KRD